یوسفده

شیشه پنجره را باران شست از دل من اما چه کسی یاد ترا خواهد شست بیاد زادگاهم روستای یوسفده

پایان عمر خودروهای سوخت فسیلی: هشدار به مراکز تحقیقات استراتژیک و سیاستمداران

پایان عمر خودروهای سوخت فسیلی هشدار به مراکز تحقیقات استراتژیک ایران نویسنده :سید رضا قاسم پور باید از خود بپرسیم که : چرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید
مهر 97
1 پست
آذر 96
1 پست
تیر 96
4 پست
مهر 93
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 90
2 پست
مهر 90
1 پست